pen, working, empty sheet-480220.jpg

İstifa Durumunda Kıdem Tazminatı

İşçi ve çalışan istifa durumunda kıdem tazminatı nasıl alınır?