Blog

Avukat Mehmet Emin Hamurcu tarafından yazılan bilgilendirici blog yazılarını inceleyin.

İcra ve İflas Hukuku

Gerek alacaklı gerekse borçlu olarak icra hukukundan kaynaklı her türlü iş ve işlem için hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktayız.

  • İcra takibi
  • Senet, çek ve poliçeden kaynaklı icra takipleri, 
  • Borca ve imzaya itiraz davaları,
  • Menfi tespit davaları, 
  • İstirdat davaları, 
  • İstihkak davaları, 
  • İhtiyati hacizler

Scroll to Top