Blog

Avukat Mehmet Emin Hamurcu tarafından yazılan bilgilendirici blog yazılarını inceleyin.

Miras Hukuku

Miras hukukundan doğan uyuşmazlıklarda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti
sunmaktayız.

  • Mirasçılık belgesi çıkarılması, 
  • Vasiyetname hazırlanması ve kabulü,
  • Muris muvazaası sebebiyle tapu iptal ve tescil davaları, 
  • Miras nedeniyle ortaklığın giderilmesi davaları, 
  • Tenkis davaları,
  • Mirasın reddi davaları, 
  • Mirastan çıkarma davaları,

Scroll to Top