Blog

Avukat Mehmet Emin Hamurcu tarafından yazılan bilgilendirici blog yazılarını inceleyin.

NAFAKA

Nafaka Türk Medeni Kanununda düzenlenmiş olup kişinin hayatına devam edebilmesi amacıyla yapılan asgari parasal yardımdır. Nafaka süresi, nafaka hangi durumlarda ödenmez, nafaka kime ödenir, nafaka şikayeti gibi sorulara yanıt veren yazımızın devamını dikkatle  okunmasını tavsiye ediyoruz.

Nafaka Süresiz Mi ?

Bilindiği üzere ülkemizin belki de çözülemeyen en büyük sorunlarından biri de nafakadır. Türk Medeni Kanunu gereğince hükmedilen nafakalar süresizdir. Ülkemizde süreli nafaka kanunen uygulanması mümkün de değildir. Bu nedenle de çok kısa süre evli kalan kişiler çok uzun süreler nafaka ödemek zorunda kalmaktadır. Nafaka boşanma durumunda ödenen mali yükümlülüklerin başında gelmektedir.

Nafakayı Kim Öder ?

Türk Medeni Kanunu nafakanın kim tarafından ödeneceği hususunda cinsiyet ayrımı yapmamıştır. Ancak nafaka evlilik birliğinin sona ermesinde eşit veya daha ağır kusurlu olan eş tarafından boşanma ile beraber yoksulluğa düşecek tarafa ödenir.

Nafaka Hangi Durumlarda Ödenmez ?

Mahkeme tarafından hükmedilen nafaka süresiz olmakla beraber bazı durumlarda sona ermektedir. Eşlerin birbirine karşı ödedikleri nafaka eşlerin birinin ölmesi veya nafaka ödenen eşin evlenmesi durumunda ödenenen nafaka sona erer. Bir başka durum ise; nafaka ödeyen eş artık nafaka ödeyemeyecek duruma gelmiş, diğer eşin maddi durumu iyileşmiş ve artık nafakaya ihtiyacı kalmamış ise bu durumda nafaka ödeyen eş mahkemeye başvurarak nafakanın kaldırılmasını veya nafaka miktarının azaltılmasını isteyebilir.

Nafaka Kime Ödenir?

Ayrıca nafaka sadece eşlere hükmedilmemektedir. Tarafların müşterek çocukları da bulunmakta ise çocuğun velayeti verilmeyen taraf nafaka ödemekle mükellef olabilir. Tarafların müşterek çocukları kural olarak 18 yaşından küçük ise nafakaya hükmedilir. Hükmedilen bu nafakaya iştirak nafakası denmekle beraber iştirak nafakası kural olarak çocuğun 18 yaşına gelmesi ile birlikte sona erer. Ancak müşterek çocuk eğitim hayatına devam ediyor ve maddi desteğe ihtiyaç duyuyorsa mahkeme kararı ile 18 yaşından sonra da nafaka almaya devam edebilir.

Nafaka Şikayeti

Bir başka husus ise; nafakayı diğer alacaklardan ayıran en önemli hususlardan biri ise nafaka borcunun ödenmemesi durumunda hapis cezasının bulunmasıdır. İcra İflas Kanunu madde 344 de yer alan düzenleme gereğince nafaka borcunu ödemeyen kişi hakkında şikayet olması durumunda 3 aya kadar tazyik hapis cezası verilebilmektedir. Söz konusu hapis cezası ile kanun koyucu nafaka alacaklılarını koruyarak nafakanın önemini vurgulamıştır.

Nafaka hakkında daha detaylı bilgi almak,  nafaka şikayeti yapmak ve nafaka ile ilgili tüm hukuki sorunlarınızın çözüme kavuşturulması için Av. Mehmet Emin HAMURCU’dan hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti alabilirsiniz

Scroll to Top