purgatio@purgatio.shop

Kira Hukuku

Blog Avukat Mehmet Emin Hamurcu tarafından yazılan bilgilendirici blog yazılarını inceleyin. Kira Hukuku Kiracı- kiraya veren ilişkinden kaynaklı uyuşmazlıklarda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktayız. Kira sözleşmesinin hazırlanması, Tahliye taahhütnamesinin hazırlanması, Tahliye davaları, Kira alacağı davaları, Kira tespit davaları,

Kira Hukuku Read More »

Gayrimenkul Hukuku

Blog Avukat Mehmet Emin Hamurcu tarafından yazılan bilgilendirici blog yazılarını inceleyin. Gayrimenkul Hukuku Gayrimenkullerden kaynaklı çıkan uyuşmazlıklarda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktayız. Taşınmaz alım ve satımı,  İpotekler, Ortaklığın giderilmesi,  Tapu iptal ve tescil davaları,  Yol hakkı davaları, Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin hazırlanması ve davaları,

Gayrimenkul Hukuku Read More »

Miras Hukuku​

Blog Avukat Mehmet Emin Hamurcu tarafından yazılan bilgilendirici blog yazılarını inceleyin. Miras Hukuku Miras hukukundan doğan uyuşmazlıklarda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktayız. Mirasçılık belgesi çıkarılması,  Vasiyetname hazırlanması ve kabulü, Muris muvazaası sebebiyle tapu iptal ve tescil davaları,  Miras nedeniyle ortaklığın giderilmesi davaları,  Tenkis davaları, Mirasın reddi davaları,  Mirastan çıkarma davaları,

Miras Hukuku​ Read More »

Borçlar hukuku​

Blog Avukat Mehmet Emin Hamurcu tarafından yazılan bilgilendirici blog yazılarını inceleyin. Borçlar hukuku Türk Borçlar Kanunundan kaynaklı hukuki danışmanlık, dava açılış ve dava takibi hizmeti sunmaktayız. Alacak davaları, Tazminat davaları, Trafik kazalarından kaynaklı davalar, Satım sözleşmesinden kaynaklı davalar, Hizmet sözleşmesinden kaynaklı davalar, Kat mülkiyeti kanunundan kaynaklı davalar,

Borçlar hukuku​ Read More »

Şirketler Hukuku​

Blog Avukat Mehmet Emin Hamurcu tarafından yazılan bilgilendirici blog yazılarını inceleyin. Şirketler Hukuku Anonim şirkeler, Limited şirketler ve diğer tüm şirketlere sürekli hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktayız. İşçi özlük dosyası oluşturma ve takibi, İhtarname ve arabuluculuk süreci, Sözleşme hazırlama ve takibi, Dava ve icra takibi, Hukuki danışmanlık,

Şirketler Hukuku​ Read More »

İcra ve İflas Hukuku

Blog Avukat Mehmet Emin Hamurcu tarafından yazılan bilgilendirici blog yazılarını inceleyin. İcra ve İflas Hukuku Gerek alacaklı gerekse borçlu olarak icra hukukundan kaynaklı her türlü iş ve işlem için hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktayız. İcra takibi Senet, çek ve poliçeden kaynaklı icra takipleri,  Borca ve imzaya itiraz davaları, Menfi tespit davaları,  İstirdat davaları,  İstihkak

İcra ve İflas Hukuku Read More »

Ceza Hukuku

Blog Avukat Mehmet Emin Hamurcu tarafından yazılan bilgilendirici blog yazılarını inceleyin. Ceza Hukuku Kişinin karşı karşıya kalmış olduğu  ceza soruşturması ve  kovuşturmalarında her türlü hukuki destek ve avukatlık hizmeti sunmaktayız. Kolluk ve savcılık aşamasında alınan ifadeler,  Soruşturma aşaması, Sulh Ceza Hakimliğinde Sorgu,  Asliye Ceza Mahkemesi, Ağır Ceza Mahkemesi, Çocuk Mahkemesi, Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, Fikri ve

Ceza Hukuku Read More »

Aile Hukuku

Blog Avukat Mehmet Emin Hamurcu tarafından yazılan bilgilendirici blog yazılarını inceleyin. Aile Hukuku Evlilik öncesi ve sonrası ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, Türk Medeni Kanunu gereğince aile  mahkemelerinde  görülmesi  gereken  davalarda   hukuki  danışmanlık   ve  dava   takibi  hizmeti sunmaktayız. Nişanın bozulması neticesinde açılacak maddi ve manevi tazminat davaları,  Nişanın bozulması nedeniyle açılacak eşyaların iadesi davası, Anlaşmalı Boşanma,  Çekişmeli Boşanma, 

Aile Hukuku Read More »

İş Hukuku

Blog Avukat Mehmet Emin Hamurcu tarafından yazılan bilgilendirici blog yazılarını inceleyin. İŞ HUKUKU İşçi- işveren arasında çıkan her türlü uyuşmazlıklarda hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmeti sunmaktayız. İşe giriş ve çıkış işlemleri, Şirketlerin işçi özlük dosyası oluşturması, İhtarname ve arabuluculuk süreci, Kıdem tazminatı, İhbar tazminatı, Fazla mesai, UBGT, AGİ, yıllık izin İş kazasından kaynaklı maddi

İş Hukuku Read More »

Scroll to Top